วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน


แปรงขัดห้องน้ำประโยชน์ของแปรงขัดห้องน้ำใช้ขัดหรือถูให้สะอาด


ไม้ถูพื้นประโยชน์ของไม้ถูพื้นใช้ถูพื้นสำหรับถูพื้นเช่นพื้นไม้


ไม้กวาดดอกหญ้า ประโยชน์ของไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดพื้นแห้งและเรียบ เช่น พื้นไม้


pic10 อุปกรณ์ทำความสะอาด
 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ประโยชน์ของไม้กวาดก้านมะพร้าวใช้กวาดพื้นที่มีน้ำขัง กวาดพื้นผิวหยาบ
ไม้กวาดขนไก่ ประโยชน์ของไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดฝุ่นที่ต่างๆ

                        จัดทำโดย
เด็กหญิงกนกกานต์ เพิ่มฉลาด เลขที่ 11
เด็กหญิงอรวรรณ โสริยาตร เลขที่ 18
                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                                                                 เสนอ
                                                           นายพูลทรัพย์ หารพะยอมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น